Bambini Montessori

Nowy innowacyjny żłobek Montessori

Maria Montessori (ur. 31 sierpnia 1870 w Chiaravalle, zm. 6 maja 1952 w Noordwijk aan Zee w Holandii) – włoska lekarka, twórczyni systemu wychowania dzieci zw. metodą Montessori.

 

Metoda ta kładzie nacisk na swobodny rozwój dzieci. Przeciwstawia się systemowi szkolnemu, tłumiącemu aktywność dzieci, którego symbolem była dla Marii Montessori „szkolna ławka”. Montessori uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Odkryła także zjawisko polaryzacji uwagi u dzieci. W 1907 otworzyła przedszkole Casa dei Bambini (pol. Dom Dzieci).

Podstawową zasadą musi być wolność ucznia, ponieważ tylko ona wyzwala kreatywność dziecka obecną w naturze. Z wolności powinna zrodzić się dyscyplina. Zdyscyplinowana jednostka jest w stanie kontrolować się sama i przystosować się do zasad obowiązujących w życiu. Okres dzieciństwa jest okresem ogromnej kreatywności, jest to etap życia, w którym umysł dziecka chłonie cechy otoczenia i przyswaja je. Dzięki ideom Montessori zmieniło się wiele zasad pedagogicznych obowiązujących w pierwszych latach dwudziestego wieku. Dzieci miały nauczyć się dbać o siebie i były zachęcane do podejmowania własnych decyzji.

Montessori opracowała wszystkie swoje zasady pedagogiczne bazując na konstruktywnej krytyce naukowej psychologii.

Maria Montessori określa dziecko jako duchowy embrion, u którego rozwój psychiczny jest związany z rozwojem biologicznym. W rozwoju psychicznym istnieją okresy, w których dzieci mają większą możliwość rozwijania specjalnych talentów.

MISJA

Nowy innowacyjny żłobek Montessori

Tworzymy żłobek, który będzie bezpiecznym miejscem, dającym Waszym dzieciom optymalne warunki do prawidłowego rozwoju. Kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka, jego zdrowie i harmonijny rozwój oraz współpracę z rodzicami.

  • Bezpieczeństwo fizyczne:

Podłogi, meble, zabawki oraz wyposażenie ogrodu są dobrane tak, aby dzieci mogły z nich swobodnie korzystać bez żadnego zagrożenia. Żłobek został zaprojektowany i wyposażony specjalnie w tym celu. Rekrutujemy kochających pracę z dziećmi, uważnych opiekunów, którzy potrafią zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom, a także szkolimy ich z zasad pierwszej pomocy dzieciom.

  • Bezpieczeństwo psychiczne:

Dziecko może poznawać świat tylko wtedy, kiedy czuje się w nim pewnie. Dbamy więc o to, aby jego adaptacja do żłobka przebiegała łagodnie. Dużą rolę odgrywa niezmienność i przewidywalność rytmu dnia, stałe rytuały związane na przykład z jedzeniem, spaniem, spacerami.

Wiemy, że przywiązanie do żłobkowych opiekunów, którzy wychodzą naprzeciw potrzebom dziecka, jest jednym z najważniejszych elementów zapewniających możliwość zdrowego rozwoju, dlatego priorytetem jest dla nas stała, zaangażowana i kochająca swój zawód kadra.

  • Zdrowie:

Ważne są dla nas: staranność w zachowywaniu zasad higieny, zdrowe jedzenie, codzienne spacery i zabawy na świeżym powietrzu, ekologiczne zabawki. Będziemy kształtować prawidłowe nawyki u dzieci, aby same również potrafiły dbać o własne zdrowie.

  • Harmonijny rozwój:

Wiemy, że nie wolno lekceważyć żadnej z dziedzin aktywności dziecka, tworzymy więc warunki do wszechstronnego, równomiernego rozwoju. Jednocześnie dostrzegamy i uwzględniamy w pracy z dzieckiem różnice indywidualne i jego osobiste preferencje. Tworząc przestrzeń, prowadząc zajęcia, dobierając zabawki i towarzysząc w codziennych czynnościach dbamy o rozwój:

-ruchowy: tzw. motoryki dużej oraz sprawności manualnej,

-poznawczy: myślenia, pamięci, uwagi, wyobraźni, wiedzy o otaczającym świecie,

-mowy,

-społeczny: dotyczący komunikowania się z innymi, umiejętności wyrażania własnych potrzeb i współpracy z innymi ludźmi,

-emocjonalny: rozumienia własnych i cudzych emocji oraz umiejętności ich komunikowania,

-samoobsługi: zależy nam, aby dzieci czerpały radość z samodzielnego działania podczas jedzenia, ubierania, sprzątania po zabawie, korzystania z łazienki itp.

Współpracujemy ze specjalistami takimi jak logopeda, psycholog, pediatra, położna, aby zapobiegać lub w porę wychwycić ewentualne nieprawidłowości rozwojowe.

Wiemy, że powierzacie nam swoje największe skarby. Wychowanie ich na dobrych i szczęśliwych ludzi jest naszym wspólnym celem. Dzieci spędzają z nami w żłobku dużo czasu i przywiązują się do nas, ale to Wy jesteście dla nich najważniejsi. Dlatego ważne jest, abyśmy się poznali i obdarzyli wzajemnym zaufaniem.

Codzienna informacja o tym, co dzieci robiły w ciągu dnia, kwartalne opinie na temat rozwoju dziecka, zebrania, indywidualne spotkania, warsztaty dla rodziców przedstawiające tematy wychowawcze -to nasze propozycje. Jesteśmy również otwarci na inne, zaproponowane przez rodziców inicjatywy.

Wszystko po to, by zapewnić szczęśliwe dzieciństwo i pomóc w wychowaniu szczęśliwego człowieka!

Współpraca z rodzicami

Jesteśmy tu dla Was

Wiemy, że powierzacie nam swoje największe skarby. Wychowanie ich na dobrych i szczęśliwych ludzi jest naszym wspólnym celem. Dzieci spędzają z nami w żłobku dużo czasu i przywiązują się do nas, ale to Wy jesteście dla nich najważniejsi. Dlatego ważne jest, abyśmy się poznali i obdarzyli wzajemnym zaufaniem.

Codzienna informacja o tym, co dzieci robiły w ciągu dnia, kwartalne opinie na temat rozwoju dziecka, zebrania, indywidualne spotkania, warsztaty dla rodziców przedstawiające tematy wychowawcze -to nasze propozycje. Jesteśmy również otwarci na inne, zaproponowane przez rodziców inicjatywy.

Wszystko po to, by zapewnić szczęśliwe dzieciństwo i pomóc w wychowaniu szczęśliwego człowieka!